Sikkerhed

Jelling Musikfestival har et godt og venligt publikum. Alligevel vægtes sikkerheden meget højt. Der er fra festivalledelsens side lavet en detaljeret Sikkerhedsplan, der beskriver de risici, der er og kan opstå, når mange mennesker er samlet. 

Sikkerhedsplanen er et dynamisk dokument, der blandt andet, ud fra en sikkerhedsvurdering, danner grundlag for antallet af scenevagter i forhold til hver enkelt afvikling.

Der vil på pladsen og ved scenerne altid være taget de nødvendige forholdsregler.

Der vil altid være et tilstrækkeligt antal veluddannede scenevagter til rådighed ved enhver afvikling.
Der vil være samaritter, sygeplejersker og læger på vagt under hele afviklingen af festivalen, ligesom der også vil være brandmyndigheder og politi til stede. Hele dette beredskab arbejder tæt sammen.
Festivalens Sikkerhedskorps skal udover at føre kontrol, også betragtes som et serviceorgan, der til enhver tid kan vurdere en risiko og handle ud herfra.
  

Publikum
Publikum er informeret om de forholdsregler, festivalledelsen har opstillet via festivalens hjemmeside. Desuden er festivalens ordensreglement skiltet ved alle indgange til festivalpladsen.
Udover almindelig hensynstagen til andres gøren og laden, gøres publikum opmærksom på, at det ikke er tilladt at medbringe flasker etc. på pladsen.

Desuden gøres publikum opmærksom på, at det ikke er tilladt at skubbe og mase foran scenerne, sidde på højskulder eller indgå i moshing eller slamming.

Alle henvisninger fra sikkerhedspersonalet skal efterleves og gøres dette ikke, kan det medføre bortvisning.
 

On stage
Det er ikke tilladt for kunstner at stagedive, crowdsurfe eller at opfordre/opildne publikum til aggressiv adfærd incl. Moshing eller slamming.

På scenerne er det udelukkende den ansvarlige Sikkerhedskoordinator, der afgør hvornår musikken afbrydes såfremt en krisesituation opstår. Alle anvisninger fra Sikkerhedskoordinator skal følges.

Sikkerheds Ansvarlig 


Peter Tanghus 
30536314
sikkerhed@jellingmusikfestival.dk


Ansvarshavende læge

Mette Petersen
50868861
medicalmanager@jellingmusikfestival.dk

FESTEN ER ALLEREDE IGANG – VÆR MED!

|

Find os her

Jelling Musikfestival

 

 Kontor/post
Byens Hus, Møllegade 10, 1.sal 
DK-7300 Jelling

 Festivalplads
Mølvangvej 66B 
DK-7300  Jelling