Festivalfonden af 2006

Festivalfonden er en erhvervsdrivende fond oprettet i 2006 med samme formål som foreningen – nemlig at støtte initiativer til gavn for børn, unge, idræt og kultur. Men hvor Festivalforeningen hvert år arrangerer Jelling Musikfestival, søger Festivalfonden at opnå overskud til uddeling via udvikling og gennemførelse af kulturelle arrangementer, udøvelse af konsulentvirksomhed, udlejning af grej samt salg af produkter ifm. festivaler og koncerter.

Festivalfonden er ikke momsfritaget og dens aktiviteter er økonomisk adskilt fra Festivalforeningen. 

Administration
Fondens direktør er Line Mosfelt

Festival Fonden af 2006
Byens Hus
Møllegade 10
7300 Jelling

Bestyrelse
Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede og strategiske ledelse af fonden og organisation af Fondens virksomhed.

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, hvoraf 3 er udpeget af Festivalforeningen, og disse yderligere udpeger 2 medlemmer.
Mindst 4 af bestyrelsesmedlemmerne må ikke tillige være medlem af Festivalforeningens bestyrelse.

Bestyrelsen udgøres i 2022 af:

 

John Hauge
(fmd.)

 

Henrik Tønder
(næstfmd.)

 

Søren Juul

(medlem) 

Anders Skovgaard Winther

(medlem) 

Helle Thostrup 

(medlem) 

FESTEN ER ALLEREDE IGANG – VÆR MED!

|

Find os her

Jelling Musikfestival

 

 Kontor/post
Byens Hus, Møllegade 10, 1.sal 
DK-7300 Jelling

 Festivalplads
Mølvangvej 66B 
DK-7300  Jelling